Kulturhagearbeid:


KorKomplett har undervisningsopplegg for barn og ungdom. Jeg benytter meg av sang, musikk og uttrykksformer ved hjelp av kunst & håndverk og gjennomfører gjerne tverrfaglige prosjekt. Jeg lager undervisningsopplegg for barn og ungdom hvor jeg benytter meg av mange forskjellige kulturelle uttrykksformer. Dette kan resultere i en oppsetting/fremføring eller fungere som et rent kurs. For referanser, vennligst ta kontakt med Barnehagestyrer i Dyrøy Rose Marie tlf. 771 89200