Kulturarbeid
Oppdragsgiverne og jeg etter vellykkede konserter.
Representanter fra Norges ambassade i Beijing og Universitet i Beijing

Kulturarbeid i inn og utland

Jeg har i over 25 år arbeidet med å formidle kultur. I 2008 og 2009 har jeg jobbet med barn og ungdommer i Asia. Jeg har opparbeidet meg kompetanse innenfor dette fagfeltet under mine mer enn 20 reiser til Kina og Malaysia. Jeg jobber fremdeles med barn og unge i Kina og har mange erfaringer å dele med meg. Ta gjerne kontakt med KorKomplett hvis dere planlegger diverse former for kulturelt arbeid i inn og utland.