Kordirigering:


For tiden dirigerer jeg to kor i Troms i tillegg til at jeg også arbeider med ett kor på prosjektbasis. Jeg kan påta meg vikardirigering og dirigentoppdrag i forbindelse med kortere eller lengre prosjekt. Jeg har studert kulturprosjektledelse ved Universitetet i Tromsø og kan også tilby kurs innenfor dette.

For referanser når det gjelder dirigering kan dere ta kontakt med Inger Strand i bl.koret Marcanto, tlf.99392366 eller Kristin i KorFlott, tlf. 95942011.